Biram Zdravlje logo

Darivanje: Povratak u školske klupe

shadow illustration

 

Posjetite i Instagram profil @biramzdravlje.ba, potražite objave koje na sebi imaju oznaku „Povratak u školske klupe” te nam ispod objave ostavite komentar zašto vam se baš ta objava sviđa.​

Pravila darivanja:

1.

Salveo d.o.o, Valtera Perića 22, Bosna i Hercegovina priređuje darivanje „Povratak u školske klupe“ u cilju promocije, a odvija se isključivo na vlastitim digitalnim kanalima – Facebook stranica @Biram.Zdravlje, Instagram profil @biramzdravlje.ba i web stranica www.biramzdravlje.ba.

2.

Učestvovanje u darivanju traje od 30.08.2023. – 15.09.2023. do 23:59h.

3.

Pravila darivanja bit će objavljena na web stranici www.biramzdravlje.ba

4.

Pravo na učestvovanje u darivanju imaju svi građani sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini.

Pravo na učestvovanje u darivanju nije uslovljeno kupovinom, a učestvovanje u darivanju se ostvaruje osmišljavanjem i upisivanjem komentara ispod fotografija objavljenih na Instagram profilu @biramzdravlje.ba, a koje na sebi imaju oznaku „Povratak u školske klupe“, te su tako povezane s ovim darivanjem.

Jedan najkreativniji komentar u ovom darivanju odabrat će žiri koji sastavlja Salveo iz redova svojih radnika i saradnika. Žiri se sastoji od tri (3) člana.

Izbor se nikada neće temeljiti na slučajnom odabiru ili bilo kakvom postupku koji bi imao elemente aleatornosti.

Salveo zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu darivanja kao i njihovih učesnika.

5.

Učesnik koji učestvuje u darivanju prihvata prava i obaveze iz ovog Pravilnika te je saglasan s ovim pravilima i uslovima korištenja. Ostavljanjem svojih podataka i učestvovanjem u darivanju pristaje da ga se naknadno obavještava o promotivnim novostima Salvea.

6.

U darivanju ne mogu učestvovati zaposlenici Salvea i njihova uža porodica.

7.

Darivanje kao poklon sadrži tablet. Ukupno se daruje 1 (jedan) poklon. Poklon nije zamjenjiv za novac.

 

8.

Dobitnik poklona će biti kontaktiran tako što će biti označen u komentaru objave. Ukoliko se ne odazove na komentar unutar 72 sata, gubi pravo na poklon.

9.

Učestvovanjem u darivanju učesnici pristaju na objavu njihovih podataka i ovlašćuju Salveo da koristi njihove lične podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata darivanja, kako prilikom dodjele poklona, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz darivanje.

10.

Trenutkom preuzimanja poklona odnosno potpisom potvrde o preuzimanju poklona prestaju sve dalje obaveze Salvea prema dobitniku poklona.

Preuzimanje poklona održat će se u dogovoru s Salveom.

11.

Salveo zadržava pravo promjene pravila bez prethodne najave. U slučaju spora između Salvea i učesnika ovog darivanja nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Darivanje nije ni na koji način sponzorisano, podržano, upravljano ili povezano s Instagramom ili Facebookom.

U Sarajevu, 30.08.2023. godine