Biram Zdravlje logo

Koji su 'okidači' kašlja i kada posjetiti ljekara?

shadow illustration

Ponekad posjeta ljekaru nije potrebna te ovisno o vrsti kašlja isti možemo sami na prirodan način tretirati.

Ovisno o vrsti kašlja i dužini trajanja, kao i o dobi i zdravlju osobe, ovisi i potreba za posjetom ljekaru. Osobe s drugim bolestima pluća, poput astme i HOPB, mogu zahtijevati liječenje prije ili češće od ostalih.

Kada se zbog kašlja obavezno trebate javiti ljekaru:

  • Iznenadna pojava kašlja kod prethodno zdravog djeteta (naročito ako je mlađe od 3 god.)
  • Bolesnici koji imaju značajne opšte simptome bolesti (visoka temperatura, iscrpljenost, malaksalost, zaduha)
  • Kašalj koji traje 2 ili više sedmica bez poboljšanja
  • Obojeni iskašljaj (žuti, zeleni, boje hrđe ili uz primjese krvi)*
  • Bol u grudima, zaduha i/ili sipnja (sviranje u grudima)
  • Bolesnici koji imaju simptome sugestivne za hripavac (veliki kašalj/pertussis) ili krup (virusna infekcija grkljana)
  • Bolesnici koji imaju ponavljajući noćni kašalj
  • Bolesnici koji nisu pozitivno odgovorili na odgovarajuće liječenje nakon 2 sedmice
  • Bolesnici kod kojih postoji sumnja da je kašalj nuspojava lijekova

*Nosni sekret često postane gust i obojen (gnojan), a da to ne znači da se radi o bakterijskoj infekciji. Gnojni iskašljaj nije nužno zbog bakterijske infekcije te ne zahtijeva nužno liječenje antibiotikom.

shadow illustration

Kada patite od kašlja poželjno je da, ukoliko je moguće, izbjegavate 'okidače' kašlja kao što je fizički napor, naprezanje glasa i aerosoli. Još jedan od okidača je hladni i suhi vazduh koji osim sluznice grla uzrokuje i isušivanje sluznice nosa. 

Kako prirodno liječiti kašalj?